Kan jag bli avhyst?


Avhysning innebär enligt utsökningsbalken förpliktelse för tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att flytta från fastighet, bostadslägenhet eller annat utrymme i en byggnad.
Publicerad:
Torsdag 6 okt, 2011, 09:35