Ordlista
Innom juridiken finns det många krångliga ord. Vad betyder till exempel kärande och vem är det som är skiftesman?

I vår ordlista försöker vi reda ut många av dess svåra begrepp. Allt från ackord och factoring till permutation och ägarhypotek reds ut.