Svåra ord: Annuitet


Belopp som en låntagare betalar som ränta och amortering på t.ex. ett fastighetslån. Annuitet innebär att summan av ränta och amortering är konstant under lånets hela löptid. I samma mån som räntedelen minskar ökar således amorteringsdelen.

Fler svåra ord hittar ni i vår ordlista!
Publicerad:
Torsdag 6 okt, 2011, 09:35